bookŹródła

Urząd Stanu Cywilnego PDF Drukuj Email

Urząd Stanu Cywilnego jako organ administracyjny zatwierdza prawa rodzinne, pochodzenie lub ustala stosunek jednej osoby do drugiej. 

W USC mogą otrzymać Państwo informacje o krewnych i przodkach i dokumenty o zatwierdzonych związkach tych osób.

Ogólnie o Urzędzie Stanu Cywilnego

 

Początkowo nie istniały osobne, państwowe urzędy rejestrujące stan cywilny. Kościół katolicki pod koniec XVI w. wprowadził na swoje potrzeby instytucję ksiąg metrykalnych, z czasem księgi takie zaczęły prowadzić inne wyznania. Tendencja do prowadzenia osobnej, świeckiej rejestracji pojawiła się od końca XVIII w. Początkowo proboszczowie parafii stali się urzędnikami stanu cywilnego (w zaborze austriackim od 1782 r., w pruskim od 1794 r., w rosyjskim1825 r.). oficjalnie od 1825 roku.

W Polsce dopiero w XIX w. powstały obecne dzisiaj "urzędy stanu cywilnego". Pojawiły się na ziemiach zaboru pruskiego w 1874 r. Urzędnikami stanu cywilnego byli burmistrzowie lub wójtowie. Przedmiotem rejestracji były trzy rodzaje zdarzeń: urodzenia, śluby i zgony. Każdy urząd prowadził równolegle dwa rejestry: rejestr główny (unikat, pozostawiany w siedzibie urzędu) i rejestr poboczny (duplikat, corocznie przekazywany do sądu obwodowego). W księgach metrykalnych znajdują się czasami dokumenty dostarczane w celach dowodowych (np. odpisy akt metrykalnych).

W dwudziestoleciu międzywojennym zachowano systemy z poszczególnych dawnych państw zaborczych. Dopiero w 1946 r. wprowadzono świeckie urzędy stanu cywilnego. (Źródło Wikipedia)

Obrączki: nieodłączny element każdego ślubu

Wskazówki

Kiedy zwracają się Państwo do USC, muszą Państwo pamiętać, że uzyskają Państwo informację tylko o najbliższych krewnych, tj. dziecko, wnuk, rodzice, dziadkowie. Małżonkowie mogą otrzymać wyłącznie informację o swoim partnerze, ale nie o jego rodzinie.

Ważne jest, aby oprócz imion i dat znać także miejscowości związane z osobami, których szukamy. W ten sposób łatwiej będzie odszukać w odpowiednich urzędach, w których archiwizowane sa wszystkie zdarzenia, jak urodziny, ślub, zgon) daną osobę.  

W rejestrach i rejestrach USC można odnaleźć nastepujące dokumenty:

  • Akty ślubów
  • Akt urodzenia
  • Akt zgonu
  • Listy adresowe

 

dodajdo.com

 

Dołącz do nas!

Utwórz drzewo genealogiczne i pozostań w kontakcie ze swoją rodziną.

moikrewni.pl
  • Całkowicie bezpłatne i dziecinnie proste.
  • Zaproś swoich krewnych do wspólnej zabawy.
  • Pewny: Tylko Ty i Twoi krewni możecie zobaczyć Twoje drzewo genealogiczne.
start