bookŹródła

Small World Phenomenom

„Każdy zna każdego w sześciu stopniach oddzielenia“, tak zwany eksperyment „świat jest mały” przeprowadzony przez psychologa Stanleya Milgrama. Doświadczenie ma stanowić część hipotezy, że każdy człowiek jakiejkolwiek dużej społeczności, może być ze sobą spokrewniony dzięki krótkim secim pośrednich znajomych. (Źródło Wikipedia)


Eksperyment został przeprowadzony w 1967 roku. Aby potwierdzić to twierdzenie Milgram Twórca hipotezy: Stanley Milgramwprowadził nowatorską metodę wysyłania listów do stu losowo wybranych osób w Nebrasce i Kansas, prosząc by przekazali swój list do jego przyjaciela. Gdyby jednak nie znali tej osoby, to proszeni są o przekazanie listu komuś, kto według ich wiedzy może być bliższy tej osobie. Większość listów Milgrama dotarła do jego przyjaciela po średnio sześciokrotnym przekazaniu kolejnym osobom.


Jego rezultat, dogmat socjologii, nazwany został jako "sześć stopni oddzielenia" później spopularyzowany przez Johna Guare's i nazwany hipotezą o małym świecie. Wielokrotnie testowano hipotezę o małym świecie w małych społecznościach. Przygotowywany jest projekt, wykorzystujący Internet i pocztę elektroniczną w skali globalnej, celem dalszego badania zjawisk społecznych wynikających z tej hipotezy oraz ją weryfikujących. (Źródło Wikiepdia)

 

dodajdo.com

 

Dołącz do nas!

Utwórz drzewo genealogiczne i pozostań w kontakcie ze swoją rodziną.

moikrewni.pl
  • Całkowicie bezpłatne i dziecinnie proste.
  • Zaproś swoich krewnych do wspólnej zabawy.
  • Pewny: Tylko Ty i Twoi krewni możecie zobaczyć Twoje drzewo genealogiczne.
start