bookŹródła

Genealogia online

Poszukiwanie własnych korzeni i przodków w sieci jest oczywiście kuszącym sposobem, by szybko i łatwo je odnaleźć. Komputer i internet znacznie ułatwiły poszukiwania, ponieważ liczne źródła zostały już dygitalizowane i często są dostępne w internecie bez dodatkowych opłat.  


Programy Online oferują korzyści, jak np. kontakt z innymi genealogami lub oddalonymi krewnymi. Bazy danych ułatwiają zdobywanie informacji, dzięki którym można uniknąć podwójnej,  kosztownej pracy. Dzięki temu można koordynować badania genealogiczne, wskazówki i skompletowanie danych uzyskanych od innych, a przede wszystkim chronić swoje dane. 

Korzyści online genealogii

Zakres oferty Online-Genealogii notuje w ostatnich latach znaczny wzrost, stał się komercjalnym sektorem lub awansował do rangi stowarzyszeń.
Ułatwienie dla poszukiwaczy: moikrewni.pl
Pierwszym pozytywnym punktem, do którego przyłącza się Użytkownik jest wygodny sposób zdobywania informacji z domowego komputera.

Wymiana danych bardzo ułatwia pracę genealogom i badaczom rodzinnym. Kiedy połączy się poszukiwana z odpowiednimi genealogicznymi programami, można nie tylko zapisać i zabezpieczyć wszystkie informacje, ale także ocenić, dalej przerabiać, przedstawiać, drukować i ostatecznie upublicznić.

Pomaga przy tym specjalny format programów genealogicznych (GEDCOM), dzięki któremu dane zebrane przez użytkowników stają się użytkownym programem.

Dalsza korzyścią jest osieciowanie.  Dzięki temu nie tylko można wymienić się z innymi członkami rodziny informacjami, ale także, poprosić online innych członków rodziny o to, aby przekazali nam swoje wiadomości o rodzinie. To będzie możliwe, kiedy dana osoba pozwoli innym członkom rodziny na przystąpienie do drzewa genealogicznego i uczestnictwa w nim.

Także tutaj powinno się pomyśleć o tym, komu daje się dostęp do drzewa, a także o tym, które informacje mają być dostępne dla innych. 

Właśnie dlatego Chat,grupy i fora oferują możliwość nawiązywania nowych kontaktów do Na forum moikrewni.pl mogą sie wszyscy wymienić informacjami o poszukiwaniach i doświadczeniachdalszej pracy, do wymiany informacji i pomocy, wymiany genealogicznych danych i archiwizacji.
Długotrwałe zabezpieczenie wyników poszukiwań jest jednym z najważniejszych celów.

Użytkownik zmierza do tego, żeby prowadzić publicznie swoje poszukiwania i jednocześnie archiwizować je cyfrowo- przede wszystkim wtedy, kiedy można przedstawić owoce swojej pracy w formie wydrukowanej i można lub chce się je opublikować.

Nad celem archiwizowania nie pracują wyłącznie genealodzy i genealogiczne stowrzyszenia, ale także archiwa i biblioteki, które dygitalizują swoje całkowite zbiory i  oddają w tej formie do dyspozycji.


Także tworzenie map nazwisk są dla Online-Genealogii i hobby genealogów możliwe. Utworzenie mapy rozprzestrzenienia nazwiska jest pomocne w ustaleniu rozwoju nazwiska i w wielu przypadkach pomaga w odnalezieniu „gniazda” danego nazwiska, gdzie np. po wielu migracjach trudno jest odnaleźć jego pierwotne pochodzenie czy znaczenie. Na moikrewni.pl dostępne są mapy z podziałem nazwisk w Polsce, Niemczech, Szwajcarii i Austrii. 

Granice Online-Genealogii

Także w obszarze Online Genealogii znajdują się również Czarne Owce, które pobierają opłaty za świadczone usługi, ale nie dostarczają informacji odpowiadającym danym kosztom. Tu najczęściej pomaga zasięgnięcie opinii z różnych forów oraz przeczytanie regulaminu danej strony, zanim poda się adres lub numery kont bankowych


Pomimo wszelkich starań, dotyczących cyfrowania danych, nie ma jeszcze wszystkich informacji, które mogą należeć do rodzinnych historii i mogą znajdować się w jakimś archiwum.
Udanie się do Archiwum jest w takim wypadku nie do uniknięcia, kiedy chce się głębiej sięgnąć w historię. Właśnie źródła historyczne, jak np. księgi rodzinne, listy migrantów, lub wpisy w urzędach lub archiwach wojskowych są jeszcze nie dygitalizowane i dostępne tylko „offline”.


Pomimo tego online genealogia jest ciągle rosnącym środkiem pomocniczym służącym odnajdywaniu danych i ich upublicznianiu, które pozwolą na podwyzszenie jakości i ilości genealogicznych informacji, które można odnaleźć w sieci.


Do tego prowadzą różne projekty-którego częścia jest również platforma moikrewni.pl

dodajdo.com

 

Dołącz do nas!

Utwórz drzewo genealogiczne i pozostań w kontakcie ze swoją rodziną.

moikrewni.pl
  • Całkowicie bezpłatne i dziecinnie proste.
  • Zaproś swoich krewnych do wspólnej zabawy.
  • Pewny: Tylko Ty i Twoi krewni możecie zobaczyć Twoje drzewo genealogiczne.
start